Vítejte v Kometce

Vítejte na stránkách mateřské školy Kometka

Naše mateřská školka se nachází v klidné části Brno – střed. Jsme sportovní školkou, jejíž prioritou je výchova ke zdravému životnímu stylu a dobrý start v rámci vztahu ke sportu.

S dětmi pracujeme na základě vlastního výchovně vzdělávacího programu (ŠVP), v němž využíváme osvědčených cest, z nichž si bereme to nejlepší a dále rozvíjíme – metody programu Začít spolu a Barevné kamínky. Našim cílem je vést děti k  samostatnosti, ohleduplnosti, podporovat jejich zdravé sebevědomí, rozvíjet jejich talent, tvořivost a schopnosti.  Náš program charakterizuje cestu, po které dítě vedeme hrou a prožitkovým učením k jeho rozvoji.

Prostředí pro děti je barevné, vkusné a inspirující, s rodiči jednáme partnersky a máme  zájem o spolupráci s rodinou při výchově i vzdělávání dětí.

Mateřská škola Kometka je ojedinělou školou, která dětem poskytuje výjimečnou péči v podobě možnosti navazujících kroužků v rámci spolupráce se sportovními kluby. Proč jsme Kometka, je naprosto jasné. Jsme součástí HC Kometa Brno, která tak rozšiřuje svůj sportovně vzdělávací program.

Naše mateřská škola Kometka využívá kapacitu 50 dětí, standardní otevírací doba pro přihlášené děti je každý všední den od 7:00 do 17:00 hodin.

Naše školka bude v letošním roce realizovat tyto výchovné a výukové programy:

Program HRAVĚ ZDRAVĚ

Program BAREVNÉ KAMÍNKY

Program ZAČÍT SPOLU

program PYRAMIDÁČEK