Vítejte v Kometce

Vítejte na stránkách mateřské školy Kometka

Naše mateřská školka se nachází v klidné části Brno – střed. Jsme sportovní
školkou, jejíž prioritou je výchova ke zdravému životnímu stylu a dobrý start v rámci
vztahu ke sportu.


S dětmi pracujeme na základě vlastního výchovně vzdělávacího programu v němž
využíváme osvědčených cest, z nichž si bereme to nejlepší a dále je rozvíjíme –
metody programu Začít spolu a Barevné kamínky. Našim cílem je vést děti
k samostatnosti, ohleduplnosti, podporovat jejich zdravé sebevědomí, rozvíjet jejich
talent, tvořivost a schopnosti. Náš program charakterizuje cestu, po které vedeme
dítě hrou a prožitkovým učením k jeho rozvoji.


Prostředí pro děti je barevné, vkusné a inspirující, s rodiči jednáme partnersky a
máme zájem o spolupráci s rodinou při výchově i vzdělávání dětí.

Mateřská škola Kometka je ojedinělou školou, která dětem poskytuje výjimečnou péči v podobě možnosti navazujících kroužků v rámci spolupráce se sportovními kluby.

Proč jsme Kometka, je naprosto jasné. Jsme součástí HC Kometa Brno, která tak
rozšiřuje svůj sportovně vzdělávací program.
Naše mateřská škola Kometka má kapacitu 86 dětí ve čtyřech třídách, standardní
otevírací doba pro přihlášené děti je každý všední den od 7:00 do 17:00 hodin.

Program HRAVĚ ZDRAVĚ

Program BAREVNÉ KAMÍNKY

Program ZAČÍT SPOLU

program PYRAMIDÁČEK