Jak pracujeme s dětmi

Využíváme osvědčených cest, z nichž si bereme to nejlepší a dále je rozvíjíme – metody programu Začít spolu a Barevné kamínky i tradici české předškolní výchovy. Každému dítěti se věnujeme individuálně a s respektem k jeho speciálním výchovně-vzdělávacím potřebám.

Spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálním pedagogem, logopedkou a dětskou psycholožkou.

Víme, že nám svěřujete to nejcennější, co máte. Proto si na péči o děti  dáváme záležet.