Distanční výuka

Vážení rodiče,

Distanční forma vzdělávání probíhá z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost většiny (více než 50%) předškolních dětí v MŠ. Tuto povinnost mají mateřské školy poskytovat od 1. 9. 2020. Vzhledem ke specifické formě vzdělávání je nutná spolupráce Vás, rodičů.


MŠ monitoruje zapojování jednotlivých dětí a poskytuje rodičům individuální podporu. Cílem je, aby se zapojily všechny děti a pracovaly přiměřeně svým možnostem a podmínkám.

Omlouvání absence je obdobné jako při prezenční výuce.


Nově vydaný manuál MŠMT o distanční výuce předškoláků z 1.3. 2021 najdete na webových stránkách školy v sekci Dokumenty. https://mskometka.cz/dokumenty/