Stravování

V rámci programu zdravého životního stylu jsme se rozhodli spolupracovat v rámci stravování s firmou Vitalité – restaurací moderního životního stylu. Motivace a péče o zdraví dětí formou zdravějšího způsobu stravování patří nejen ke sportu ale i k filosofii našeho školního programu vůbec.
Jsme přesvědčeni, že to, co a v jaké pestrosti děti konzumují, zásadním způsobem ovlivňuje jejich zdraví, výkonnost, pocit pohody i vitalitu.

Naše škola je zapojena v projektu Skutečně zdravá škola.