Rarášci

Paní učitelky:

Blanka Přetáková

Kateřina Skýpalová

logopedická péče: Mgr. M. Rezková