Školné a stravné

Ceny pro školní rok 2024/25

Školné Rarášci:

10.500,- Kč + stravné (70,- Kč/den) / měsíc

Sourozenecká sleva – 2. a další dítě 70% školné + stravné (70,- Kč/den)

Školné Anglická třída Bumblebees:

11.500,- Kč + stravné (70,- Kč/den) / měsíc

Sourozenecká sleva – 2. a další dítě 70% školné + stravné (70,- Kč/den)

Školné Kometka CREATIV:

8.500,- Kč + stravné (70,- Kč/den) / měsíc

Sourozenecká sleva – 2. a další dítě 70% školné + stravné (70,- Kč/den)

Školné  Budulínci:

9.500,- Kč + stravné (70,- Kč/den) / měsíc

Sourozenecká sleva – 2. a další dítě 70% školné + stravné (70,- Kč/den

 

Školné  a stravné v průběhu letních prázdnin (1.7. – 31.8.2024)

Cena jednoho dne je 500 Kč včetně stravného – 2.500,- Kč/týden.

Prosíme o zapsání Vašich požadavků na pobyt Vašeho dítěte ve školce v průběhu prázdnin do konce května. Respektujte prosím nutnost včasného naplánování dovolené zaměstnanců školky. Jsme ochotni reagovat na Vaše potřeby, ale je třeba znát informace včas.

Pozdější možnost přihlášení nebo odhlášení už bohužel nebude možné akceptovat. Omluvena bude pouze lékařem potvrzená nemoc. Jiná neúčast bude hrazena 50% celkové ceny.

Své děti na prázdninový provoz přihlašujte ZDE.

Školné je hrazeno trvalým příkazem do 25. dne předcházejícího měsíce. V případě sníženého školného z důvodu nemoci bude školné sníženo následující měsíc.

Stravné je hrazeno do 10. dne následujícího měsíce. Podklady k úhradě naleznete v aplikaci Edupage.

Cena zahrnuje:

  • celodenní péče (7:00 až 17:00 ve všední dny)
  • pravidelné akce podle Vzdělávacího programu naší mateřské školy
  • denně průpravná tělesná cvičení s prvky dětské jógy
  • cílenou sportovní průpravu ve vybavené tělocvičně
  • bruslení (děti starší 4 let nebo zdatné děti mladší)
  • odborný dohled ortopeda
  • odborný dohled logopeda
  • pojištění dětí