Předškoláci

V rámci programu naší MŠ mají možnost děti společně s rodiči pracovat pod vedením paní učitelky v edukativně stimulačních skupinách. Skupiny hravou formou rozvíjí schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia (čtení, psaní, počítání). Zaměřují se na rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, řeči, myšlení, rozvoj početních představ, sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorové orientace, pravo-levé orientace a orientace v čase.

Edukativně stimulační skupiny probíhají pravidelně 1x za 14 dní  – termíny budu upřesněny dle počtu přihlášených dětí. V případě nějakých nejasností ráda pomůže paní učitelka Blanka Přetáková.

Důležitý  odkaz pro rodiče na dokument s názvem „Desatero pro rodiče“  http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku