Creativ

Vycházíme z jednoduché myšlenky – to, co dítě získá v předškolním věku, je základ, na kterém bude stavět celý život. … A nabídka životních hodnot, je pestrá.

MŠ KOMETKA prostřednictvím své nově zřízené třídy Creativ otevírá novou možnost pracovat s dětmi kreativně na tom, aby měly dostatečný prostor a možnosti pro vyjádření sebe sama. Naší snahou je v příjemném, svou atmosférou téměř rodinném prostředí v malém kolektivu dětí citlivě vytvářet ty nejvhodnější podmínky pro všestranný rozvoj dítěte z jiného úhlu pohledu, než ve třídách sportovních.

Vztah ke kultuře, emoční vnímání a vztah k hudbě, divadlu nebo výtvarným činnostem si zaslouží v rozvoji dětí, které k těmto činnostem mají sklony stejný díl pozornosti, jako sport. Důležité je, která ze složek hraje při výchově a vzdělávání primární roli.

Hravou formou chceme dětem předávat hodnoty, které jsou základem dalšího emočního, morálního, společenského a kulturního života člověka. Nechceme přitom zcela opouštět původní stěžejní myšlenku sportovní mateřské školy – pohybový rozvoj dítěte. Součástí vzdělávacího programu zůstane také dětská jóga a v omezené míře pohybová průprava. Svůj díl důležitosti bude mít také hravá angličtina včetně spolupráce s rodilým mluvčím. Počítáme také s logopedickou péčí.

Paní učitelky:

Andrea Kučková

Amálie Malušová

tel.: +420 774 043 072