Životospráva

  • V rámci propojení pohybu a stravování formou zdravé výživy vycházíme z metodiky projektu Pyramidáček, podporovaného Ministerstvem zdravotnictví
  • Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů
  • Denní stravu zajišťuje Zdravá školní jídelna VITALITÉ s.r.o.
  • Děti nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly
  • Děti se podílí na přípravě stolování, při jídle používají příbor, s výjimkou malých dětí, které jí lžící a postupně se s příborem učí
  • V průběhu celého dne je zajištěn dostatečný pitný režim
  • Na žádost rodičů zajišťujeme pro děti dietní program podle lékařské zprávy

Našim záměrem je, aby stolování děti vnímaly také jako společenský akt. Stolujeme společně, klademe důraz na klidnou atmosféru.