Jak to u nás chodí

… Ať se co chce semele, na všechno jdem vesele!

7:00 – 8:30

  • děti se začínají scházet ve třídách, probíhají spontánní hry a činnosti i činnosti řízené a plánované učitelkou, náplň a organizace všech činností v MŠ je daná kurikulem naší MŠ, třídními vzdělávacími programy a plány; rozchod dětí do tříd

8:30 9:00

  • dopolední svačina

9:00 11:45

  • řízené činnosti -realizace vzdělávacího programu mateřské školy (rozvíjení poznání, matematických představ, jazyková výchova, hudební, výtvarné i pracovní činnosti, rozumová výchova, grafomotorika, cvičení, tančení a jiné dovádění…
  • Pobyt venku – délka je přizpůsobena aktuálnímu počasí V dané dny bruslení, pohybová průprava, plavání, tenis, sauna

12:00 – 12:30

  • oběd, ústní hygiena, příprava na odpolední siestu (při stolování podporujeme samostatnost dětí, nenutíme do jídla, ale děti by měly vše ochutnat a vyzkoušet)

12:30 – 13:00

  • vyzvedávání dětí odcházejících po „O“

12:30 – 14:30

  • odpolední siesta ve třídách – poslech pohádek, odpočinek na lehátku
  • klidové aktivity, vzdělávací aktivity pro předškoláky

14:30 – 15:00

  • odpolední svačina

15:00 – 17:00

  • spontánní hry a činnosti, individuální práce s dětmi, vyzvedávání dětí rodiči