Zdravotní péče

  • Do mateřské školky přijímáme děti zdravé bez zjevné známky onemocnění
  • V rámci prevence zubního kazu si děti čistí po obědě zoubky a seznamují se s technikou čištění
  • Při úrazu či náhlém onemocnění učitelka zajistí patřičnou péči a v případě potřeby informuje rodiče
  • Dětem je poskytnut dostatek prostoru ke hře, pohybu a pobytu venku
  • V případě úrazu nebo zjištění, že dítě vykazuje známky onemocnění nebo šíření infekce je v rámci předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění dítě odděleno od kolektivu a kontaktujeme rodiče
  • Správný vývoj řeči je monitorován logopedy a následně pracujeme s dětmi v rámci individuálních cvičení
  • Dle potřeby je zajištěna spolupráce s dětským psychologem s možností poradny pro rodiče
  • Pravidelně zajišťujeme preventivní prohlídky očního lékaře (1x ročně)
  • V rámci zdravého životního stylu spojeného se sportovní přípravou je u nás vývoj a tělesný růst dětí pod odbornou kontrolou dětského ortopeda