Bumblebees

V anglické třídě Bumblebees dostávají děti náskok a učí se vedle možnosti získat pozitivní vztah ke sportu také přemýšlet dvojjazyčně. Díky kvalitám paní učitelek a rodilého mluvčího rozvíjí hravou formou radost ze vzdělávání s cílem úspěšně se zdravým sebevědomím zvládat nové věci i na základní škole.

Pedagogičtí pracovníci:

Viktorie Růžičková

Kateřina Vodičková

rodilý mluvčí: John Campbel

logopedická péče: Mgr. M. Rezková