Bumblebees

V anglické třídě Bumblebees dostávají děti náskok a učí se vedle možnosti získat pozitivní vztah ke sportu také přemýšlet dvojjazyčně. Díky kvalitám paní učitelek a rodilé mluvčí rozvíjí hravou formou radost ze vzdělávání s cílem úspěšně se zdravým sebevědomím zvládat nové věci i na základní škole.

Pedagogičtí pracovníci:

Kateřina Vodičková

DiS. Klára Müllerová


rodilý mluvčí: Theresa Iannetti

logopedická péče: Mgr. M. Rezková