Sportovní nabídka

Všeobecná pohybová průprava formou pohybových her a dětské jógy je náplní denního programu starších dětí.

Cílená pohybová a taneční průprava, bruslení

Probíhá 1x týdně v tělocvičně a na ledové ploše. Aktivity jsou v ceně školného. Pitný režim pro děti je zajištěn.

  • v tělocvičně s kondiční trenérkou a lektory v souladu s potřebami tělesného rozvoje, odpovídající věkové kategorii dětí
  • na ledové ploše výukou bruslení, rovněž pod odborným vedením.

Nadstandardní aktivity

Jsou jednotlivé sportovně zaměřené programy – tenis a plavání. Jejich cílem je odhalit konkrétní schopnosti, podpořit fyzickou kondici a umožnit dětem všestranný cílený pohybový rozvoj s možností zaměřit se postupně na konkrétní sport.

Účast v lekcích sportovních programů je volitelná, záleží na rodičích, zda a pro které sporty se rozhodnou. Je možné využít i více variant, podle věku dítěte. Pitný režim pro děti je zajištěn.

Kroužky jsou vedeny trenéry a plně hrazeny rodiči.

Lyžování – v nabídce máme dvě formy výuky

  • Jednodenní výjezdy –  Cenu plně hradí rodiče.
  • Týdenní pobyt na horách – výuka lyžování pod odborným vedením lyžařských instruktorů. Počítáme s účastí rodičů. Cena je plně hrazena rodiči.