Distanční výuka v Kometce

Distanční výuka je přizpůsobena díky personálním a technickým možnostem MŠ
individuálním podmínkám jednotlivých dětí. Při asynchronní výuce děti pracují se svými
rodiči na zadaných úkolech v jimi zvoleném čase vlastním tempem.


U dětí předškolního věku jde o plnění praktických úkolů využívajících přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce výtvarné aktivity, vytváření portfolia, vyplňování pracovních listů atd.

Na základě deficitních oblastí školní připravenosti konkrétního dítěte je vhodné zadávané aktivity individualizovat tak, aby u něj cíleně rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, sluchové vnímání apod.

Zadávání úkolů probíhá elektronicky e-mailem. Těžiště vzdělávání spočívá především v
inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření,
didaktické hry, pohybové aktivity, pokusy, společné čtení pohádek.


Děti a rodiče si mohou úkoly a aktivity, které realizují, dokumentovat videozáznamy,
fotografiemi, hlasovými nahrávkami, kresbami apod. Vhodné je založit složku – tzv. portfolio, které každodenní vzdělávací aktivity dítěte dokládá.