Program PYRAMIDÁČEK

Pyramidáček je edukační program v oblasti správné výživy určený dětem předškolního věku.

 Tento projekt je podporován Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Projekt je zaměřený na systematickou výuku základů správné výživy (potravinové pyramidy), podpoře a rozvoji pohybové aktivity. Do výukových osnov jsou v průběhu celého roku zařazeny hry, soutěže, pohádky, dramatická činnost, výtvarné a hudební aktivity, které se týkají správné výživy (konkrétně potravinové pyramidy). Současně je vše spojeno s pohybem.

Projekt Pyramidáček je svou náplní zaměřen na primární prevenci obezity u dětské populace, která je bohužel, v naší republice, stejně jako v celé západní Evropě, na vzestupu. Děti si pro ně přirozenou formou her velmi lehce zapamatují základní pravidla správné výživy, rozdělovat potraviny podle energetické hodnoty, naučí se spoustu nových pohybových her.