Třídy

Výukový a výchovný program pro školní rok vychází ze Školního vzdělávacího programu, který představuje základní pedagogický dokument a je vlastním projektem školy. Vyjadřuje optimální představu o co nejbarevnější skladbě vzájemně se prolínajících oblastí, jejichž cílem je vybavit děti zdravými návyky, dovednostmi, postoji a vztahem ke sportu s přihlédnutím na rozvoj osobnosti dítěte přiměřené jeho věku a schopnostem.

Program BAREVNÉ KAMÍNKY

Program ZAČÍT SPOLU

Program PYRAMIDÁČEK

Projekt LOGOPEDIE

Související odkazy:

MIMI Kometka – třída pro děti od 1 roku

Kulihrášci – třída pro dvouleté děti (max. počet dětí ve třídě 10)

Budulínci – třída pro před tříleté děti se zaměřením na environmentální a pohybovou výchovu

Rarášci – sportovní třída

Bumblebees – anglická třída

třída CREATIV – nově vznikající třída pro kreativní děti

Perličky dětí