Projekt LOGOPEDIE

KAŽDÉMU NOVÉMU SLOVÍČKU NAJDEM SVOJI CESTIČKU

Mateřská škola Kometka se nezaměřuje pouze na sportovní rozvoj dětí, ale samozřejmě dbá na jejich celkový vývoj. Od ledna tohoto roku budeme s dětmi, které to potřebují, pracovat cíleně na jejich řečovém projevu. V lednu byl pro naši školku Ministerstvem školství a tělovýchovy schválen námi zpracovaný projekt „Každému novému slovíčku najdem svoji cestičku“, který se zaměřuje na logopedickou prevenci. Díky dotaci tohoto projektu nakoupíme didaktické pomůcky, materiály a vybavení potřebné pro individuální logopedickou péči. 

Dosud jsme s dětmi pracovali pouze skupinově v rámci ranního komunitního kroužku. Od ledna s dětmi vybranými na základě depistáže paní logopedkou z Logokliniky budeme pracovat také individuálně. Děti se budou učit správně nejen vyslovovat hlásky, které se jim nedaří, ale rozvíjet i další oblasti, které se správným vývojem řeči souvisí. Se staršími dětmi budeme pracovat v době klidu po obídku, s mladšími při dopolední činnosti. „Sezení“ budou probíhat hravou formou tak, abychom děti hned neodradili, ale současně, abychom se něco naučili.Určitě nám v tom pomohou různé frkačky, foukačky, bublifuky, logopedický hrošík nebo logopedické zrdcadlo.

Této aktivitě se bude s dětmi cíleně věnovat

p.uč. Bc. Lucie Rýdlová.