Předvánoční setkání s rodiči

Tradičně se ve všech třídách schází jedno odpoledne děti i s rodiči, aby si vzájemně užili společné chvíle. Děti mají možnost ukázat rodičům oblíbené hračky, pochlubit se, co už se ve školce naučily. Rodiče se společně seznámí, více poznají paní učitelky. Většinou je připraveno i malé občerstvení, které tvořily děti. Některé třídy si pro rodiče připravily i krátká pásma, kde děti předvedly nejen svoji velkou odvahu předstoupit před „dospěláky“, ale také píli, kterou věnovaly poslední týdny nácviku. Anglická třída Bumblebees své číslo nacvičila celé v angličtině. Všem dětem patří velký obdiv.