Kamenohrátky

Kamenohrátky. V první části programu si děti vyslechly pohádku, příběh byl doplněný kameny s poslechem léčivých hudebních nástrojů, které do příběhu vstupovaly jako živly, zvířátka, osoby. V druhé části programu se děti seznámily s minerály. Ve třetí části programu byly hry, kdy děti samy program tvořily společně s kameny a minerály, děti si vybíraly podle barvy, pocitu a vnímaly jejich rozdílné kvality i sílu na lidský organismus.