Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy proběhne v termínu 3. – 16.5.

Žádost o přijetí je dostupná (zde)

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícím způsobem:

  • Osobním podáním zákonným zástupcem
  • Do datové schránky (rahxejj)
  • E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (mskometka@kometagroup.cz)

 

Požadované dokumenty:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s originálními podpisy zákonných zástupců včetně doložení řádného očkování dítěte (potvrzení lékařem).

 

Přijímací řízení proběhne v termínu 17.5. – 21.5.2021

V tomto termínu škola předá nebo doručí zákonnému zástupci písemné „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte“

V případě volné kapacity je možné podání přihlášky v průběhu školního roku – informace ředitelka školy:

e-mail: mskometka@kometagroup.cz

tel.: 739 219 156

 

Kritéria přijímacího řízení

K předškolnímu vzdělávání se přijímají přednostně 4-leté děti z přípravných tříd MŠ KOMETKA a děti starší 5-ti let (povinné předškolní vzdělávání).

Dále jsou děti přijímány v tomto pořadí:

  • Děti, které mají v mateřské škole sourozence
  • Děti, které dovršily k 1.9. příslušného roku 4 roky a více
  • Děti, které dovršily k 1.9. příslušného roku 3 roky a více