Dětské skupiny

Kulíšci

Třída jesličkového typu pro nejmenší děti. Nabízíme speciálně upravené, bezpečné a útulné prostory, vybavení odpovídající individuálním zvláštnostem dětí a otevřenou náruč kvalifikovaného personálu.

Kapacita této nejmenší třídy s rodinnou atmosférou je 6 dětí a její provoz splňuje kritéria mikrojeslí.

Našim cílem je prostřednictvím otevřené náruče zkušených tet zajistit individuální přístup a hřejivou rodinnou atmosféru, ve které se dětem dostane přijetí a současně možnosti začít budovat svou osobnost a vnímání okolního světa.

Kulihrášci

Minitřída pro dvouleté děti s kapacitou pouhých 10 dětí. Adaptační proces probíhá velmi citlivě a šetrně s ohledem na individualitu dítěte. Vhodná nabídka činností dětem napomáhá v chápání okolního světa a motivuje je k dalšímu poznávání a učení.

Péče je založena na individuálním přístupu s ohledem na vývojová specifika dvouletých dětí (psychosomatický vývoj). Laskavá náruč, optimální podmínky a cíleně zvolené metody a formy práce podporují všestranný rozvoj dítěte, zdokonalování pohybových dovedností a především intenzivní rozvoj řeči a myšlení.

Budulínci

Přípravná třídou pro tříleté děti se zaměřením na sportovní a environmentální výchovu.

Účast na dění v DS Budulínci dává rodičům jedinečnou šanci seznámit se s kvalitou značky sportovní a anglické školky KOMETKA Brno od A do Z. V případě spokojenosti nabízí možnost absolvovat v dalších třídách nejkreativnější předškolní období včetně odborné sportovní průpravy v české nebo anglické variantě.