Dětská skupina

Kulihrášci

Minitřída pro dvouleté děti s kapacitou pouhých 10 dětí. Adaptační proces probíhá velmi citlivě a šetrně s ohledem na individualitu dítěte. Vhodná nabídka činností dětem napomáhá v chápání okolního světa a motivuje je k dalšímu poznávání a učení.

Péče je založena na individuálním přístupu s ohledem na vývojová specifika dvouletých dětí (psychosomatický vývoj). Laskavá náruč, optimální podmínky a cíleně zvolené metody a formy práce podporují všestranný rozvoj dítěte, zdokonalování pohybových dovedností a především intenzivní rozvoj řeči a myšlení.