DS Kulíšci

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015402

KULÍŠCI

Prostřednictvím zbudování třídy jesličkového typu pro nejmenší děti nabízíme speciálně upravené, bezpečné a útulné prostory, vybavení odpovídající individuálním zvláštnostem dětí a otevřenou náruč kvalifikovaného personálu.

Kapacita této nejmenší třídy s rodinnou atmosférou je 6 dětí a její provoz splňuje kritéria mikrojeslí.

Našim cílem je prostřednictvím otevřené náruče zkušených tet zajistit individuální přístup a hřejivou rodinnou atmosféru, ve které se dětem dostane přijetí a současně možnosti začít budovat svou osobnost a vnímání okolního světa.

Paní učitelky:

Kristýna Jeroušková

Kateřina Krpcová

tel.: 737 346 552

Plán výchovy a péče

Seznam potřebných věcí pro pobyt v jeslích

Ceník