Vánoční besídka

Nacvičit besídku s novou učitelkou se nám podařilo. Honili jsme medvěda,
zazpívali koledu od Svěráka a vytvářeli si nejenom děti ale i dospělí. Společná písnička This Little Light nám připomněla, že by čas vánoční měl být spíše o pokoře, pomoci a klidu. Odpovězte si samy, jestli to u vás tak je.