Jógohrátky

Na začátek programu měly děti možnost zahrát si na léčivý hudební nástroj a představit se. Program následoval jógovou pohádkou, kterou děti doprovázely pohybem jednotlivých jógových pozic (hora, srnka, zajíc, strom,.. )Trénovaly i správné dýchání do břicha. Na závěr paní lektorka rozdala slunečnicové semínka, které tématicky zakončily příběh.