Bubnování

Děti si tuto akci moc užily. Děti se v kruhu s bubny nejprve seznámily, zahrály si rytmické a smyslové hry, zpívaly v doprovodu akordeonu, závěrem prožily muzikoterapeutickou relaxaci s Japonskými, Indickými, Tibetskými nástroji, na které si nakonec také mohly zahrát😍.