Exkurze do dětské jezdecké školy

Děti čekal bohatý program. Všechny děti se za doprovodu vodiče bezpečně svezly na koních v kruhovém výběhu. Dále se dozvěděly zajímavé informace o koňském chování a „řeči koňského těla“. Připraveny
byly sportovní a naučné hry v přírodě, chyběl ani pracovní list a odměna za dobrou práci.